logo Hortikultura Ćustić

USLUGE I PROIZVODI

travni busen

Travni busen

Više

sportski tereni

Sportski tereni

Više

krajobrazno uređivanje

Krajobrazno uređivanje

Više

O NAMA

Tvrtka „Hortikultura Ćustić“ ex „Fontana“ je osnovana 1986. godine. Bavi se poslovima projektiranja i izvedbom hortikulturnih projekata , proizvodnjom i ugradnjom travnog busena te izgradnjom, rekonstrukcijom ili sanacijom travnjaka na nogometnim terenima. U proteklih 30 godina kontinuiranog samostalnog rada izvršili smo radove na mnogim javnim i individualnim objektima širom Hrvatske.

Neki značajniji objekti:

Imamo moderne strojeve, opremu i tehnologiju za proizvodnju i ugradnju travnog busena, izgradnju ili sanaciju nogometnih igrališta, te izgradnju golf terena. Travni busen proizvodimo u Botincu na površini od 15 ha. U jednom danu možemo izvesti do 10 000 m2 travnjaka sa svim potrebnim radnjama (oranje, frezanje, rasipavanje gnoja, fino izravnavanje, sijanje, valjanje i dr.)

Sudjelovali smo na mnogim međunarodnim stručnim skupovima i izložbama kod nas i u svijetu i ostvarili mnoge nagrade i priznanja.

Vlasnik tvrtke je Srećko Ćustić, mag.inž.hort., nekadašnji djelatnik Agronomskog fakulteta u Zagrebu (Zavod za ukrasno bilje i Zavod za melioracije) kao asistent i stručni suradnik.

Voditelj programa travnog busena i travnjaka je Martina Ljubičić, dipl.ing.agr. koja je također bila asistent i stručni suradnik na Agronomskom fakultetu, na Zavodu za ishranu bilja.

KONTAKT

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak 07:00 - 16:00

Travni tepih potrebno je naručiti najkasnije jedan dan prije isporuke.
Minimalna količina za narudžbu je 25 m2 (1 paleta).

Travni tepih isporučuje se na našem proizvodnom polju, na adresi:
Luje Naletilića 88, Novi Zagreb

Tel/Fax: 01 6538 353
Mob: 091 1100 510
email: info@hortikultura-custic.com

facebook Hortikultura Ćustić

KAKO DO NAS

Nalazimo se između naselja Botinec i Dupci, a do nas ćete najlakše doći sa Rotora na južnom ulazu u Zagreb. Pratite sljedeće upute:

• na rotoru izlaz za Remetinec
• na trećem semaforu LIJEVO (tabla Botinec, Čehi)
• prelazite prugu, prolazite pored zatvora do slijedećeg semafora
• na semaforu DESNO (ispred “Konzuma”) te pratite glavnu cestu (lijeva strana) oko 2 km sve do prelaska preko    autoputa po nadvožnjaku
• nakon silaska s nadvožnjaka, nakon cca 200 m DESNO – na cesti je tabla s natpisom “Hortikultura Ćustić”

Placeholder image

lokacija Hortikultura Ćustić