travni busen

TRAVNI BUSEN - ČESTO POSTAVLJENA PITANJA


 • Travni tepih ili Travni busen ?

U hrvatskom jeziku je uobičajeno da postoji više naziva za istu stvar.Travni tepih i travni busen su dva imena za naš proizvod. Gledano stručno, travni busenje točniji pojam. Iz sjemenke trave se razvije mali busen, a mnoštvo malih busena čini travni sklop odnosno travnjak. Termin travni tepih je puno ugodniji za uho i više komercijalnog karaktera. Ipak, tepih je nešto drugo, tj dio kućnog interijera. Iako naš proizvod doista izgleda kao tepih, taj termin se treba manje koristiti jer mnoge ljude dovodi u zabunu misleći da se radi o umjetnoj travi koje također ima na tržištu. Stoga, mogu se koristiti oba termina, ali travni busen je točnija i stručnija varijanta.

 • Što je travni busen?

Travni busen je prirodni travnjak uzgojen na polju s namjerom premještanja na drugo mjesto. Kad je travni busen „zreo“, posebnim strojevima se reže, pakira i postavlja na novu površinu – vrt, park, javnu površinu, sportski teren. • Da li je postavljanje travnog busena komplicirano?

Postavljanje travnog busena nije komplicirano ukoliko znate što radite. Kao i svaka druga biljka, i travni busen ima posebne zahtjeve za uspješno presađivanje, od pripreme tla, postavljanja, uzdržavanja dok se ne ukorijeni i uzdržavanja nakon što se ukorijeni. Ukoliko imate dovoljno informacija oko svih ovih zahvata nema nikakvog razloga da ne postavite travni busen sami. Ukoliko pak niste sigurni što i kako napraviti, savjetujemo da ipak pozovete stručne ljude. • Koje su dimenzije i debljina travnog busena?

Dimenzije travnog busena za vrtove i parkove (male role) su: 1,25 m x 0,40 m (0,5 m2), debljina 1,5-2 cm.
Dimenzije travnog busena za sportske terene (velike role) su: 8,00 m x 0,73 m (7,3m2), debljina 3 cm, po potrebi i više. • Kada je optimalno vrijeme za postavljanje travnog busena?

Ukoliko se radovi vrše stručno i kvalitetno, travni busen može se uspješno postavljati tijekom cijele godine, osim ako je tlo smrznuto i po snijegu.
Optimalno vrijeme za postavljanje je proljeće/jesen zbog umjerenih temperatura i veće količine oborina, a najnepovoljnije vrijeme je ljeto kada je zbog visokih temperatura tla i zraka jako velika opasnost da se travni busen osuši i „sprži“ prije ukorjenjivanja, ili zimi kada je tlo smrznuto. • Može li se travni busen postavljati i zimi?

Može, ukoliko tlo nije toliko smrznuto na polju da se trava ne može rezati. Ako se može izrezati, a imate pripremljeno smrznuto tlo i morate iz bilo kojeg razloga postaviti travu, tada je potrebno na smrznuto tlo navesti 1-2 cm pijeska ili tresetnog materijala na koji će se postaviti travne role. • Mogu li sam postaviti travni busen?

Ukoliko znate kako se priprema podloga, i kako se busen postavlja i uzdržava do ukojenjivanja, možete postavljati busen i sami. • Kako se slaže travni busen?

Travni busen se postavlja od najudaljenije točke prema najbližoj, tako da se po postavljenoj travi ne gazi, nego po širokim daskama. Bitno je paziti da se role dobro spoje, ali ne preklapaju jedna preko druge. • Što ako imam nepravilnu površinu, a želim postavljati travni busen?

U kutovima i na ovalnim površinama, oko drveća i grmlja, linija travnjaka se formira ručnim rezačem (nož ili sl.), kojim se travne role režu u potreban oblik. • Može li se travni busen postavljati na pokosima?

Može. Ukoliko je pokos jako strm, potrebno je travni busen do ukorjenjivanja pričvrstiti za podlogu odgovarajućim klinovima ili kolčićima. • Da li je potrebno valjati travni busen nakon postavljanja?

Bitno je da se travni busen dobro pritisne uz podlogu nakon postavljanja. Naša preporuka je da se prilikom postavljanja koriste daske (fosne) položene na postavljeni busen po kojima se hoda dok se trava postavlja. Ukoliko ne koristite fosne, porebno je postavljenu travu povaljati valjkom težine do 100-750 kg. • Kako da pripremim tlo za postavljanje travnog busena?

Tlo treba biti usitnjeno, odstranjeno svo kamenje, grude, korijenje ili drugi otpadni materijal,  izmiješano s organskim i mineralnim gnojivima i fino poravnato i uvaljano. • Koliko dana može trava stajati u rolama dok se ne postavi?

To ovisi o vremenskim prilikama i vanjskoj temperaturi. Zimi kada su temperature oko 0*C ili malo iznad, a vegetacija u mirovanju, busen može ostati na paleti i do 5 dana bez posljedica. U proljeće i jesen maksimalno dva dana, a ljeti je preporučljivo busen po mogućnosti postavljati isti dan, ili drugi dan nakon skidanja s polja. • Kada se postavljeni travni busen može početi koristiti?

Može se početi koristiti kad se trava ukorijeni, a to možete provjeriti tako da pokušate podignuti rolu sa zemlje. Kad se rola više ne može odvojiti od tla, busen je ukorijenjen. Ukoliko je potrebno travnjak odmah nakon postave koristiti, treba pripremljeno tlo povaljati valjkom od 750 kg prije postavljanja i nakon postavljanja travnih rola. • Koliko je potrebno vremena da se travni busen ukorijeni?

Zimi ukorjenjivanje može trajati 3 tjedna ili više, a u vegetacijskom periodu obično 7-10 dana. • Koliko puta se travni busen mora zalijevati nakon postavljanja?

Onoliko koliko je potrebno da površinski sloj (busen i tlo) bude umjereno vlažan, ali ne smije plivati u vodi. U periodu nakon postavljanja busena, a do ukorjenjivanja potrebno je zalijevati više puta dnevno s manjim količinama vode, a ljeti po jakoj vrućini, čak svaka dva do tri sata. U ljetnim uvjetima nije toliko bitno zalijevanje, koliko hlađenje podloge i busena. • Kada se može prvi put pokositi trava?

Nakon 7-10 dana. • Da li je potrebno dodati pijesak ispod travnog busena prilikom postavljanja?

Nije nužno potrebno, osim ako je tlo teško, nepropusno ili zbito, uz uvjet da se pijesak pomiješa s površinskim slojem tla i supstrata. • Da li je potrebno gnojiti tlo prije postavljanja travnog busena?

Nije obavezno, ali je poželjno tlo lagano pognojiti i oplemeniti s organskim materijalom, ovisno o sastavu i hranjivosti tla. Mineralno gnojivo potrebno je umiješati u tlo da ne dođe u izravni kontakt s korijenom travnog busena jer ga može spržiti. • Da li je potrebno gnojiti travnjak izveden travnim busenom?

Naravno. Nakon izvedbe travnjaka travnim busenom izuzetno je bitno kvalitetno travnjak uzdržavati – redovito gnojiti, kositi i zalijevati, te vršiti zaštitu od bolesti. • Hoće li kroz travni busen izrasti korovi?

Travni busen potpuno je čist od korova i gusto prorašten, te je površinski sloj tla zatvoren za rast korova. Ako se travnjak kvalitetno održava na način da se ne prorijedi neće se na njemu pojavljivati korovi. Korov može prorasti na spojevima travnih rola ukoliko nisu dobro spojene prilikom postavljanja. • Kako zaštiti travnjak od krtica?

Na tržištu postoje razni načini zaštite od krtica – otrovni plinovi, razne baterijske zujalice (na principu vibracija), dim od petroleja i dr. To je sve kratkotrajno jer se krtice uporno vraćaju. Mi imamo i uskoro ćemo promovirati zaštitu od krtica postavljanjem adekvatne mrežice ispod travnog busena . Krtice ne mogu proći kroz mrežicu ni gore ni dole, može se samo podvući ispod mrežice, ali na travnjaku nema krtorovina ni rupa. • Koliko godina je trajnost travnog busena?

Uz kvalitetne i redovne mjere održavanja, te povremeno nadosijavanje svake 2-3 godine radi obnove, travnjak može trajati i više od 10 godina.