sportski tereni Hortikultura Ćustić

SPORTSKI TERENI


sportski tereni Hortikultura Ćustić

Najčešći sportski travnjak u Hrvatskoj je nogometni travnjak, a ostali su budućnost. Nogometni tereni u Hrvatskoj su uglavnom u slabom stanju. Čak su i neki prvoligaški tereni jako loši. Najčešći razlog lošeg stanja nogometnih terena je nedostatak novca, neprihvaćanje novih tehnologija izgradnje i njege travnjaka, nedostatak kvalitetne opreme i stručnosti, improvizacija. Obzirom da se nogometna igrališta u Hrvatskoj rijetko grade nema dovoljno znanja ni iskustva, a niti specijaliziranih projektanata za te poslove. Stoga se rade velike greške prilikom projektiranja, a pogotovo prilikom izgradnje.

IZGRADNJA SPORTSKIH TRAVNJAKA
(tenis, golf, polo, badminton, ragbi, kriket i dr.)

Osnova za izgradnju nogometnog igrališta je kvalitetan projekt u kojem su definirani elementi ukupnog profila travnjaka. To su drenaža, nosivi i propusni slojevi i materijali, supstrat za travnjak, zalijevanje, pad terena i na kraju travnjak. Najčešće greške se rade u projektima kada je u pitanju nosivi supstrat i drenaža. Prilikom izgradnje terena nedostaje kvalitetan nadzor, pa se najčešće podloga za travnjak pripremi kao za asfaltiranje. Uglavnom se radi s neadekvatnim i teškim građevinskim strojevima, ne poštujući prirodne zakone i procese (vlažnost podloge ili materijala s kojima se radi , uvjeti u kojima se radi, brzina, slijeganje podloge). Posljedica je tvrd i nepropustan teren na kojem se zadržava voda, korijen trave se slabo razvija ili trune, travnjak se sporo regenerira, razvijaju se bolesti trave. Često smo svjedoci „uništenog“ travnjaka kad se utakmica odigrava tijekom ili nakon obilnije kiše.

sportski tereni sanacija rekonstrukcija Hortikultura Ćustić

Među najvažnijim elementima profila terena je nosivi supstrat na kojem se nalazi travnjak. Supstrat mora zadovoljiti elemente drenaže (propusnost), stabilnosti, potrebne tvrdoće, ishranjenosti, otpornosti na oštećenja i sposobnost brze regeneracije nakon oštećenja. Supstrat se sastoji od riječnog ili kvarcnog pijeska granulacije 0-4 mm i 4-8 mm u odgovarajućem omjeru, pjeskovite zemlje i kiselog treseta. Receptura za supstrat s točnim omjerom pijeska, zemlje i treseta, te debljina sloja susptrata se određuje pojedinčano za svaki teren, ovisno o svim elementima i okolnostima.

Mi smo na tragu profesionalne i stručne izrade projekata i kvalitetne izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije nogometnih travnjaka. Nogometno igralište u Umagu (9000 m2) koje smo gradili za potrebe turističkog kompleksa „Istraturist“, školski je primjer kvalitetne izgradnje od početka do kraja s naglaskom na kvalitetno uzdržavanje i njegu. Imamo specijalizirane strojeve, opremu i tehnologiju za izgradnju nogometnih terena na kojima nema neravnomjernog slijeganja, nepropusnosti ili spore regeneracije travnjaka nakon oštećenja. U prethodnom tekstu navedeni su najvažniji i najčešći elementi. Mnoštvo detalja nije spomenuto. Ti detalji su dio projekta.

Često imamo upit - da li možemo sami napraviti nogometni travnjak sijanjem, a ne polaganjem travnog tepiha jer nemamo novaca?
Odgovor je jednostavan: NE PREPORUČAMO jer tehnologija proizvodnje travnog busena za nogometno igralište traje minimalno 18 mjeseci. Za to vrijeme treba redovito kositi, valjati adekvatnim valjcima, gnojiti, vršiti zaštitu od korova, bolesti i štetnika trave i dr. Travna smjesa (sjeme) koja se koristi za nogometni travnjak ovisi o klimatskim elementima i infrastrukturi samog terena/stadiona, te mogućnostima i financijskim sredstvima za redovno uzdržavanje i njegu. Najčešće mješavine za sportske terene u kontinentalno - mediteranskom dijelu Europe su Poa Pratensis i Lolium perenae u različitim omjerima, a po potrebi mogu se dodavati druge komponente. Tehnologija proizvodnje travnog sjemena se u posljednjih nekoliko godina intenzivno razvija pa na tržištu postoje selekcije sjemena namjenjenog baš za sportske travnjake koji su otporni na gaženje i brzo se regeneriraju.

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA NOGOMETNIH TRAVNJAKA

Najčešći razlozi rekonstrukcije ili sanacije travnjaka su površine bez trave u vratarevom prostoru ili središnjem dijelu igrališta tj na površinama s najučestalijim kretanjem igrača.

Prazne površine na terenu su posljedica nekvalitetne podloge, tj. neadekvatan mehanički sastav, tvrdoća, slaba propusnost, učestalost korištenja terena, slaba sposobnost regeneracije trave nakon oštećenja i nedovoljno kvalitetno uzdržavanje i njega terena (košnja vlažne trave, nedovoljna ishrana, prozračivanje terena, tretiranje zaštitnim sredstvima itd.).


REKONSTRUKCIJA NOGOMETNIH TRAVNJAKA

Rekonstrukcija nogometnog terena se odnosi na radikalne zahvate na postojećem terenu, a to je popravak drenaže, zamjena nosivog sloja travnjaka, postavljanje novog travnjaka te ugradnja ili zamjena sustava za zalijevanje. Za takve zahvate treba obavezno izraditi projekt s razrađenom tehnologijom izvedbe određenih zahvata. Prilikom izrade projekta nema šablone. Projekt se radi pojedinačno za svaki teren ovisno o uvjetima, okolnostima, mehaničkom sastavu podloge. Ako je podloga za travnjak slabo propusna, ne mora biti nužno mijenjati cijeli nosivi sloj. Najčešće je dovoljno određenim radnjama i materijalima popraviti funkcionalnost podloge. U novu izvedbu drenaže i nosive podloge za travu se ide ako se utvrdi kako je cijeli profil terena toliko pogrešno izveden da je jeftinije sve iskopati i napraviti iz početka. I u takvim situacijama treba zadržati materijale koji su dobri, ali ih treba samo oplemeniti.

sportski tereni sanacija rekonstrukcija Hortikultura Ćustić

Primjeri rekonstrukcija igrališta na Poljudu, u Maksimiru i Rijeci u praksi pokazuju da iako su se tereni radili iz početka, tj. od drenaže do postave travnog busena, nisu sve radnje dobro obavljene ili se tereni ne održavaju kvalitetno, pa se već nakon kratkog vremena nakon izgradnje javljaju površine bez trave u vratarevu prostoru ili jako oštećene, spore revitalizacije, neravnomjerna propusnost i dr.

Izgradnja tih terena pokazuje koliko nedostaje stručnosti u izradi projekata te nadzora prilikom izgradnje, a isto tako je veliki utjecaj društvenih, političkih i privrednih elemenata. Svojim strojevima, opremom i tehnologijom, te stručnošću i operativnošću možemo izvoditi sve potrebne radove rekonstrukcije nogometnih terena.

SANACIJA NOGOMETNIH TRAVNJAKA

To je najčešći zahvat koji se provodi na terenima. Provodi se u onolikoj mjeri koliko uprava kluba ima sluha i koliko budžet pojedinog kluba dozvoljava. Najčešće se odnosi na radove zamjene površina bez trave, prozračivanje terena, rasipavanje pijeska, dosijavanje, zaštita od bolesti i štetnika, te prihrana mineralnim gnojivima.

Zamjena površina bez trave (vratarev prostor i središnji dio terena) se vrši ovisno o rokovima odigravanja utakmica. Nije isti pristup ni tehnologija sanacije ukoliko je 14 dana razmak održavanja utakmica ili 30-40 dana. Ukoliko je kratki rok za obavljanje radova predmetna površina se freza na dubinu od cca 5 cm, a usitnjeni materijal se odveze ili eventualno iskoristi za druge potrebe oko terena. Nakon toga se nasipava sloj od 2 cm pjeskovitog supstrata prema našoj recepturi i rasipava mineralni gnoj. Nakon toga se podloga valja valjkom od 700 kg težine i priprema za postavljanje travnog busena (izrezivanje rubova, fino ravnanje). Slijedi doprema i polaganje travnog busena debljine 3 cm, valjanje i jednokratno zalijevanje. Utakmica se može odigrati u roku nekoliko dana. Ukoliko ima više vremena, radovi su isti s tom razlikom što se površine bez trave frezaju na dubinu cca 10 cm.  Isfrezani materijal se odvozi, dovozi pjeskoviti supstrat cca 7 cm, valja i nakon toga postavlja busen debljine 3 cm. Veličina travnih rola može biti dimenzija 1,25 x 0,40 x 0,03 m ili veće 8,0 x 0,73 x 0,03 m. Svakako je kvalitetnija varijanta s većim travnim rolama. S takvom pripremom i radovima utakmica se može odigrati nakon 3-4 tjedna jer je potrebno da se trava ukorijeni, a teren slegne i stabilizira.

PROZRAČIVANJE TERENA

Jedna od ključnIh radnji za popravak procjeđivanja i drenaže terena je prozračivanje jež valjkom ili vertidrainom (stroj za prozračivanje do dubine 40 cm).

sportski tereni sanacija rekonstrukcija Hortikultura Ćustić

Uslijed učestalog korištenja terena, čestog valjanja (pogotovo nakon oštećenja zbog kiše), nekvalitetnog ili teže propusnog površinskog sloja, teren se u površinskom sloju nabije. Posljedica je slabo procjeđivanje terena i slaba dostupnost kisika za korijen trave, pa se trava sporo obnavlja nakon oštećenja. Imamo jež valjak sa šiljcima od 5 cm, te vertidrain s klinovima Ø12 mm i Ø18 mm kojim se može bušiti do dubine 40 cm. Ono što ja jako važno je da se s tim strojem mogu iz terena vaditi čepovi Ø2,5 cm i dubine 20 cm. Ukoliko je teren slabo propusan najčešće se primjenjuje vađenje čepova, skupljanje i odvoz, a nakon toga nabava i rasipavanje riječnog ili kvarcnog pijeska Ø 0-4 mm.

sportski tereni sanacija rekonstrukcija Hortikultura Ćustić

Nakon rasipavanja pijeska provodi se bušenje terena odgovarajućim klinovima, vrši gnojidba, zaštita od korova i bolesti. Prozračivanje terena je radnja koja se praktično treba obavljati svaki mjesec, a ponekad i češće. Nasipavanje pijeska na travnjak, gnojidba, dosijavanje, te zaštita od korova i bolesti travnjaka se provode uglavnom nasumce kad se uspije nabaviti neka količina pijeska, gnoja, sjemena itd.

Najčešće greške:

  • nabava i rasipavanje tresetnog materijala i riječnog pijeska sitne granulacije (mulj) na površine bez trave
  • nepravovremeno i nehomogeno rasipavanje mineralnog gnojiva, i odabir gnojiva pogrešne formulacije
  • sijanje travne smjese u pogrešno vrijeme i odabir sjemena trave koja nije namijenjena za sportske terene

Općenito se može reći da je na našim nogometnim terenima u završnom sloju 10-20 cm previše zemljanog i tresetnog materijala, a premalo pijeska i da zbog toga dolazi do većine problema.